Contact

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG MINH
Quang Minh General Trading and Investment Jiont Stock Company

Address: Lô 14, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Tel: 043.5250938 – Fax: 043.5250950
Website: www.quangminhtrade.com
Email: info@quangminhtrade.com

 

Please call 043.5250938 Or can contact us via email: info@quangminhtrade.com