Sản phẩm

Tên dự án Nhà máy chế tạo kết cấu thép và tấm lợp định hình – Giai đoạn 2

Tên dự án Nhà máy chế tạo kết cấu thép và tấm lợp định hình – Giai đoạn 2 Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Quang Minh làm Chủ đầu tư được xây dựng tại Lô 14, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Tổng vốn đầu tư: 38 tỷ đồng
Địa điểm khu đất
Khu đất của thực hiện dự án có tổng diện tích 29.370 m2 trong đó diện tích đất xây dựng các công trình như sân, đường, cấp thoát nước nhà xưởng cho dự án Nhà máy chế tạo kết cấu thép và tấm lợp định hình

Mục tiêu của dự án
Tạo thêm diện tích nhà xưởng và không gian làm việc, nâng cao năng lực sản xuất cho công ty. Từng bước thực hiện đồng bộ việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chung của toàn khu công nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Khai thác có hiệu quả quỹ đất đã được giao cho công ty đồng thời thực hiện mục tiêu đa dạng hoá lĩnh vực sản xuất kinh doanh kinh doanh. Góp phần tạo vị thế, thương hiệu và uy tín của công ty trên thị trường và tạo thêm các cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất.
Đưa ra các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng đồng bộ phù hợp với hiện tại và tương lai.
Đem lại lợi ích cho Doanh nghiệp và Nhà nước, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và Thành phố.