Sản phẩm

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Quang Minh Ký hợp đồng gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị bồn bể, đường ống áp lực – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 – Tại xã Mỹ Lộc – Huyện Thái Thụy – Thái Bình giá trị hợp đồng 30 tỷ

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có công suất thiết kế 1.200MW với tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ đồng(tương đương 1,7 tỷ USD), mỗi năm sản xuất được khoảng 7 tỷ kWh điện thương phẩm.